Kousek z historie divadelního spolku

Po ztroskotání pokusu o založení profesionální scény vzniká 1. července 1962 ve Znojmě Stálá divadelní scéna, při které je v září 1962 založen Amatérský soubor Jihomoravského divadla. Základem souboru se stává bývalý divadelní spolek Motorpalu. Jedna se formu divadelní práce na bázi ochotnického divadla, ovšem s profesionálním vedením a zázemím. Repertoár souboru je nedílnou části repertoáru Jihomoravského divadla a součástí divadelního abonmá.

V cele Jihomoravského divadla stoji ředitel Alois Kašný a jako režisér a vedoucí Amatérského souboru je jmenován František Jambor, který mel v té sobe již řadu zkušeností z Prahy, Uherského Hradiště a Karlových Varů. První premiérou nového souboru je Arbuzovova „Irkutska historie“ 15. prosince 1962. Repertoár Amatérského souboru tvořily hry českých klasiků (Mahen, Tyl, Jirásek, Klicpera), ale také řada her světové dramatiky (Lorca, Merle, Nestroy). Nedílnou součástí repertoáru se brzy stávají i pohádky pro děti.

V roce 1971 v rámci politických čistek po okupaci vojsky Varšavské smlouvy jsou z divadla odvoláni jak ředitel Alois Kašný, tak i režisér František Jambor. Ředitelem je jmenován dlouholetý spolupracovník Amatérského souboru Lubomír Roupec a do vedení souboru po domluvě s F. Jamborem nastupuje Jiří Čapoun, který už předtím několikrát prokázal mimořádný herecky talent (Konec knihy VI., Měšťáci). O rok později je oficiálně jmenován do funkce dramaturga a režiséra. Jeho první nastudovanou premiérou byla hra „Láska není pro Marťany“ (původní název Dva andělé vystupují) G. Weisenborna. Jiří Čapoun se nesmazatelně zapisuje do historie souboru nejen jako herec a režisér, ale také jako autor a to hlavně v žánru her a pohádek pro děti.

Revoluční rok 1989 znamenal mnoho nového i pro ochotnický soubor. Přinesl otevřenější a svobodnější dramaturgii, ale znamenal i začátek existenčních starosti, Ty v roce 1997 vedly k vytvoření občanského sdružení, které přijalo dnešní název Divadelní spolek Rotunda ve Znojmě. DS Rotunda i nadále spolupracoval se Znojemskou Besedou jako provozovatelem divadla, tentokrát ovšem už na základě dvoustranné smlouvy. Rok 1997 byl ale také rokem, ve kterém snahy znojemské radnice vyústily v pokus o zrušení divadelního souboru. I když svou existenci nakonec uhájil, Znojemská Beseda zrušila profesionální vedení souboru a Jiří Čapoun dostal k 1. 8. 1997 výpověď.

Po smrti Jiřího Čapouna v dubnu 1998 se režie v souboru ujímá Václav Beran. Jeho první premiérou byly aktovky Bez peněz a Bankovní jubileum (19. 6. 1998). Soubor si i nadále drží svou vysokou úroveň, stejně tak jako početnou obec příznivců a přátel. Režii v souboru se Václav Beran věnuje dodnes. Smlouva DS Rotunda se Znojemskou Besedou prošla úpravami a – zatím – i nadále trvá.

Za dobu své existence získal soubor dlouhou řadu ocenění na nejrůznějších přehlídkách a byl vždycky nepřehlédnutelnou součástí kulturního života tohoto města. Snad tomu tak bude i v příštích letech.

Tel: +420 602 270 515      Facebook    Email: m.machal@centrum.cz   Jednatel:   Václav Beran, Loucká 26a, 669 02 Znojmo